Απόκριες – Πάσχα


*Οι διαστάσεις των προϊόντων ενδέχεται να τροποποιηθούν έως και (συν-πλην) 20%.


AF 201

Ύψος: 1.15 m

Πλάτος:1 m

P: 272W

P Led: 65W

Βάρος: 4.40 Kgr

AF 204

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.70 m

P: 192W

P Led: 43W

Βάρος: 4.80 Kgr

 

AF 205

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:0.60 m

P: 160W

P Led: 36W

Βάρος: 4.20 Kgr


 AF 202

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.95 m

P: 144W

P Led: 33W

Βάρος: 4 Kgr

AD 205

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:0.60 m

P: 160W

P Led: 36W

Βάρος: 4.50 Kgr

   AF 222

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.70 m

P: 112W

P Led: 32W

Βάρος: 3 Kgr

AD 203

Ύψος: 0.95 m

Πλάτος:0.85 m

P: 96W

P Led: 21W

Βάρος: 2.90 Kgr

   AF 221

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.80 m

P: 128W

P Led: 28.80W

Βάρος: 3.80 Kgr

AF 227

Ύψος: 1.30 m

Πλάτος:0.80 m

P: 272W

P Led: 65W

Βάρος: 4.30 Kgr

AF 212

Ύψος: 1.60 m

Πλάτος:0.85 m

P: 160W

P Led: 636W

Βάρος: 5.20 Kgr

AF 226

Ύψος: 1.50 m

Πλάτος:0.90 m

P: 288W

P Led: 64.80W

Βάρος: 5 Kgr

AF 219

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.60 m

P: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 4 Kgr

AF 224

Ύψος: 1 m

Πλάτος:1 m

P: 272W

P Led: 65W

Βάρος: 4.40 Kgr

AF 218

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:0.30 m

P: 48W

P Led: 10.80W

Βάρος: 2.20 Kgr

AD 225

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.80 m

P: 224W

P Led: 57.60W

Βάρος: 4.90 Kgr

AF 217

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:0.40 m

P: 48W

P Led: 10.80W

Βάρος: 2.20 Kgr

AF 225

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.80 m

P: 224W

P Led: 57.60W

Βάρος: 4.70 Kgr

AF 216

Ύψος: 1.50 m

Πλάτος:0.95 m

P: 288W

P Led: 64.80W

Βάρος: 4.80 Kgr

AF 223

Ύψος: 0.90 m

Πλάτος:0.85 m

P: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 2.60 Kgr

AF 206

Ύψος: 0.90 m

Πλάτος:0.60 m

P: 64W

P Led: 14.40W

Βάρος: 2.60 Kgr

AD 215

Ύψος: 1.40 m

Πλάτος:0.85 m

P: 192W

P Led: 43.20W

Βάρος: 5.50 Kgr

AF 220

Ύψος: 0.40 m

Πλάτος:1.10 m

P: 64W

P Led: 14.40W

Βάρος: 2 Kgr

AF 214

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:1 m

P: 192W

P Led: 43.20W

Βάρος: 4.40 Kgr

AD 220

Ύψος: 0.40 m

Πλάτος:1.10 m

P: 64W

P Led: 14.40W

Βάρος: 2 Kgr

AF 213

Ύψος: 1.30 m

Πλάτος:0.80 m

P: 288W

P Led: 64.80W

Βάρος: 5.40 Kgr

AF 215

Ύψος: 1.40 m

Πλάτος:0.85 m

P: 192W

P Led: 43.20W

Βάρος: 5 Kgr

    AF 207

Ύψος: 0.90 m

Πλάτος:0.85 m

P: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 3 Kgr

AF 208

Ύψος: 1.30 m

Πλάτος:0.90 m

P: 256W

P Led: 57.60W

Βάρος: 5 Kgr

AD 210

Ύψος: 1 m

Πλάτος:1.10 m

P: 216W

P Led: 50.40W

Βάρος: 4.70 Kgr

AF 209

Ύψος: 1.20 m

Πλάτος:0.80 m

P: 160W

P Led: 36W

Βάρος: 4.30 Kgr

AF 210

Ύψος: 1 m

Πλάτος:1.10 m

P: 216W

P Led: 50.40W

Βάρος: 5 Kgr

AF 211

Ύψος: 0.50 m

Πλάτος:1 m

P: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 3 Kgr

 

ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

GA 304

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5.50 m

P: 560W

P Led: 126W

Βάρος: 11 Kgr

GA 302

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5 m

P: 560W

P Led: 126W

Βάρος: 9.50 Kgr

GA 303

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5 m

P: 540W

P Led: 118W

Βάρος: 10.50 Kgr

GA 305

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5.50 m

P: 4.16W

P Led: 93.60W

Βάρος: 9.50 Kgr

GA 301

Ύψος: 1 m

Πλάτος:5 m

P: 560W

P Led: 126W

Βάρος: 9.50 Kgr

GA 307

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5 m

P: 312W

P Led: 115.20W

Βάρος: 10.50 Kgr

GA 306

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5.50 m

P: 512W

P Led: 115.20W

Βάρος: 12 Kgr

     

PF 201
Ύψος: 1.50 mΠλάτος: 0.80 mP: 300W

P Led: 35W

Βάρος: 3.20 Kgr

PD 210
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.70 mP: 80W

P Led: 18W

Βάρος: 2.80 Kgr

PF 210
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.70 mP: 580W

P Led: 18W

Βάρος: 2.50 Kgr

PD 205
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.80 mP: 280W

P Led: 70W

Βάρος: 4 Kgr

PF 209
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.70 mP: 120W

P Led: 21.60W

Βάρος: 3 Kgr

PD 211
Ύψος: 1 mΠλάτος: 1.14 mP: 160W

P Led: 24W

Βάρος: 3.20 Kgr

PF 207
Ύψος: 1 mΠλάτος: 0.50 mP: 110W

P Led: 13W

Βάρος: 2.80 Kgr

PF 211
Ύψος: 1 mΠλάτος: 1.14 mP: 160W

P Led: 24W

Βάρος: 3 Kgr

PF 208
Ύψος: 1.60 mΠλάτος: 0.80 mP: 90W

P Led: 118W

Βάρος: 2 Kgr

PF 226
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.90 mP: 128W

P Led: 28.8W

Βάρος: 3 Kgr

PF 204
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.80 mP: 250W

P Led: 28W

Βάρος: 3 Kgr

PF 225
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.90 mP: 128W

P Led: 28.8W

Βάρος: 3 Kgr

PF 206

Ύψος: 1.40 m

Πλάτος: 0.80 m

P: 110W

P Led: 18W

Βάρος: 3 Kgr

PD 224
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.80 mP: 150W

P Led: 17W

Βάρος: 2.50 Kgr

PF 203
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.80 mP: 210W

P Led: 36W

Βάρος: 2.50 Kgr

PF 223
Ύψος: 1.50 mΠλάτος: 0.50 mP: 140W

P Led: 16W

Βάρος: 3 Kgr

PF 202
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.80 mP: 160W

P Led: 36W

Βάρος: 3 Kgr

PF 205
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.80 mP: 280W

P Led: 70W

Βάρος: 3.80 Kgr

PF 222
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.70 mP: 160W

P Led: 18W

Βάρος: 2 Kgr

PF 219
Ύψος: 1.50 mΠλάτος: 0.70 mP: 160W

P Led: 18W

Βάρος: 22 Kgr

 

PF 221
Ύψος: 1.10 mΠλάτος: 0.75 mP: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 3 Kgr

 

PD 217
Ύψος: 1.35 mΠλάτος: 1.10 m

P: 180W

P Led: 122W

Βάρος: 2 Kgr

 

PD 220
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 1.20 m

P: 200W

P Led: 28W

Βάρος: 3.50 Kgr

 

PF 216
Ύψος: 1 mΠλάτος: 0.70 m

P: 100W

P Led: 12W

Βάρος: 2.20 Kgr

 

PF 220
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 1.20 m

P: 200W

P Led: 28W

Βάρος: 3.20 Kgr

 

PF 214
Ύψος: 1.30 mΠλάτος: 0.85 m

P: 112W

P Led: 25.20W

Βάρος: 2.80 Kgr

 

PF 218
Ύψος: 0.90 mΠλάτος: 0.85 m

P: 80W

P Led: 25.20W

Βάρος: 1.50 Kgr

 

PF 215
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.80 m

P: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 3 Kgr

 

PF 213
Ύψος: 0.90 mΠλάτος: 0.75 m

P: 160W

P Led: 36W

Βάρος: 3.20 Kgr

 

  PF 227
Ύψος: 0.90 mΠλάτος: 0.60 m

P: 64W

P Led: 14.4W

Βάρος: 2.6 Kgr

 

PF 212
Ύψος: 1.20 mΠλάτος: 0.80 m

P: 260W

P Led: 18W

Βάρος: 3 Kgr

 

PF 228
Ύψος: 1.40 mΠλάτος: 0.80 m

P: 250W

P Led: 56W

Βάρος: 3 Kgr

 

PF 230
Ύψος: 1.10 mΠλάτος: 0.60 m

P: 96W

P Led: 21.60W

Βάρος: 1.20 Kgr

 

PF 232
Ύψος: 1.10 mΠλάτος: 0.80 m

P: 140W

P Led: 31W

Βάρος: 3 Kgr

 

PF 229
Ύψος: 0.90 mΠλάτος: 0.60 m

P: 64W

P Led: 14.4W

Βάρος: 2.6 Kgr

 

PF 231
Ύψος: 1.10 mΠλάτος: 0.70 m

P: 120W

P Led: 27W

Βάρος: 2.50 Kgr

 

 

 

GP 304

Ύψος: 1 m

Πλάτος: 5 m

P: 512W

P Led: 115W

Βάρος: 13 Kgr

GP 303

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος: 5 m

P: 512W

P Led: 115W

Βάρος: 12 Kgr

GP 307

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος: 5 m

P: 650W

P Led: 146W

Βάρος: 11 Kgr

GP 301

Ύψος: 1 m

Πλάτος: 5.50 m

P: 480W

P Led: 108W

Βάρος: 12 Kgr

GP 302

Ύψος: 1.10 m

Πλάτος:5 m

P: 560W

P Led: 126W

Βάρος: 13 Kgr

GP 306

Ύψος: 1 m

Πλάτος:5 m

P: 640W

P Led: 144W

Βάρος: 13 Kgr

GP 308

Ύψος: 1 m

Πλάτος: 5.50 m

P: 514W

P Led: 187W

Βάρος: 13 Kgr