Ιωάννινα

Ο δήμος Ιωαννιτών εμπιστεύεται τον στολισμό της πόλης με προϊόντα της Φωτοδιάκοσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ.