Λευκάδα

Ένας ακόμη δήμος που εμπιστεύτηκε τα προϊόντα της Φωτοδιάκοσμος είναι ο δήμος Λευκάδος. Σας ευχαριστούμε πολύ!